Tổng hợp những mẫu câu tiếng Anh theo chủ đề trường học

5 (100%) 2 votes

Học tiếng Anh theo chủ đề đang là phương pháp được nhiều người học áp dụng. Và học tiếng Anh theo chủ đề trường học chính là chủ đề được nhiều bạn trẻ quan tâm hiện nay.

Hãy cùng chúng tôi ôn lại những mẫu câu tiếng Anh giao tiếp theo chủ đề trường học đang rất phổ biến bạn nhé!

Mẫu câu tiếng Anh theo chủ đề trường học trong lớp học

Tổng hợp những mẫu câu tiếng Anh theo chủ đề trường học

 • Good morning or Good afternoon

⇒ (Dùng khi giáo viên chào buổi sáng/buổi chiều học sinh).

 • Good morning teacher:

⇒ Chào buổi sáng thầy/ cô giáo.

 • Good afternoon teacher:

⇒ Chào buổi chiều thầy/ cô giáo.

 • Sit down (please):

⇒ Mời các em ngồi xuống (giáo viên là người thường xuyên sử dụng).

 • Please:

⇒ Xin mời – dùng cho câu mệnh lệnh để tăng thêm ý tôn trọng của người nói.

 • Take out your books:

⇒ Lấy sách của bạn ra.

 • Open your books at page (number):

⇒ Mở sách ra trang… (số trang)

 • Give me your homework, please:

⇒ Cho tôi xem bài tập về nhà của bạn.

Mẫu câu tiếng Anh theo chủ đề trường học khi hỏi về sĩ số

Câu hỏi của giáo viên:

⇒ Who is absent today?: Có ai vắng hôm nay không?

Học sinh trả lời:

Trường hợp nếu có bạn vắng:

 • Linh is absent today:

⇒ Linh vắng mặt hôm nay.

 •  Linh and Hân are absent today:

⇒ Linh và Hân vắng mặt hôm nay.

Trường hợp nếu không có bạn vắng:

 • Nobody is absent today:

⇒ Chẳng có ai vắng mặt hôm nay cả.

Mẫu câu tiếng Anh theo chủ đề trường học khi hỏi về người trực nhật

Câu hỏi của giáo viên:

 • Who is on duty today?:

⇒ Hôm nay bạn nào trực nhật?

Học sinh trả lời:

 • I am on duty today:

⇒ Em làm trực nhật hôm nay.

 • Linh is on duty today:

⇒ Bạn Linh làm trực nhật hôm nay.

Mẫu câu tiếng Anh theo chủ đề trường học khi hỏi yêu cầu

 • Come here, please:

⇒ Làm ơn đến đây.

 • Would you like to write on the board?:

⇒ Bạn có muốn viết lên bảng không?

 • Can/Could you say it again?:

⇒ Bạn có thể nói lại không?

 • Do you mind repeating what you said?:

⇒ Bạn có thể lặp lại những gì bạn vừa nói không?

Mẫu câu tiếng Anh theo chủ đề trường học khi bắt đầu bài học

 • Hurry up so that I can start the lesson:

⇒ Hãy ổn định để bắt đầu bài học nào!

 • Is everybody ready to start?:

⇒ Mọi người đã sẵn sàng để bắt đầu chưa?

 • I think we can start now:

⇒ Tôi nghĩ chúng ta có thể bắt đầu ngay bây giờ.

 • I’m waiting for you to be quiet:

⇒ Tôi đang chờ cho bạn im lặng.

 • What’s the day today / What day is it today?:

⇒ Hôm nay là thứ mấy?

Mẫu câu tiếng Anh theo chủ đề trường học khi hỏi về hoạt động trong sách giáo khoa

 • Give out the books, please:

⇒ Làm ơn đưa sách ra.

 • Open your books at page 10:

⇒ Mở sách của bạn ra trang 10.

 • Turn to page 10, please:

⇒ Vui lòng chuyển sang trang 10.

 • Has everybody got a book?/ Does everybody have a book?:

⇒ Tất cả mọi người đều có sách phải không?

 • Books put (Out with you books)/ Books away (Away with your books):

⇒ Cất sách đi.

 • Take out books and open them at page 10:

⇒ Lấy sách ra và mở chúng ra trang 10.

 • Look at exercise 1 on page 10:

⇒ Xem bài tập 1 ở trang 10.

 • Turn back to the page 10:

⇒ Quay lại trang 10.

 • Have a look at the dialog on page 10:

⇒ Xem đoạn đối thoại ở trang 10.

 • Stop working now:

⇒ Dừng làm việc bây giờ.

 • Put your pens down:

⇒ Đặt bút xuống.

 • Let’s read the text aloud:

⇒ Hãy đọc to đoạn văn.

 • Do you understand everything?:

⇒ Bạn có hiểu được mọi thứ chưa?

Mẫu câu tiếng Anh theo chủ đề trường học khi làm việc nhóm

 • Work in two/ pairs:

⇒ Làm việc theo cặp.

 • Work together with your friend:

⇒ Làm việc cùng bạn của bạn.

 • I want you go form groups. 4 pupils in each group:

⇒ Tôi muốn các bạn tạo thành nhóm. Mỗi nhóm 4 người (học sinh).

 • Get into groups of 4:

⇒ Tham gia nhóm 4 người.

 • Discuss it with your neighbor:

⇒ Thảo luận với người ngồi kế bên bạn.

Mẫu câu tiếng Anh theo chủ đề trường học khi làm việc trên bảng

 • Come out to board, please:

⇒ Mời bạn lên bảng.

 • Come out and write the word on the board:

⇒ Lên bảng và viết câu trả lời.

 • Take a piece of chalk and write the sentence out:

⇒ Lấy phấn và viết ra câu trả lời.

 • Are these sentences on the board right?:

⇒ Những câu trên bảng có đúng không?

 • Anything wrong with sentence 1?:

⇒ Câu 1 có gì sai?

 • Everyone, look at the board, please:

⇒ Mọi người hãy nhìn vào bảng.

Mẫu câu tiếng Anh theo chủ đề trường học khi kết thúc bài học và ra về

 • It’s almost time to stop:

⇒ Bài học hôm nay đã kết thúc.

 • All right, that’s all for day:

⇒ Được rồi, đó là tất cả những gì trong ngày hôm nay.

 • We’ll finish this next time:

⇒ Chúng ta sẽ kết thúc bài học vào buổi tới.

 • We’ll continue working on this chapter next time:

⇒ Chúng ta sẽ tiếp tục chương bài học này vào buổi học sau.

 • Please re-read this lesson for Monday’s:

⇒ Vui lòng đọc lại bài này cho buổi học vào thứ hai.

 • You were supposed to do this exercise for homework:

⇒ Hãy làm bài tập về nhà.

 • There will be a test on this next Monday:

⇒ Sẽ có một bài kiểm tra về nội dung này vào thứ hai tới.

 • Remember your homework:

⇒ Hãy nhớ làm bài tập về nhà.

 • See you again on Monday:

⇒ Hẹn gặp lại vào thứ hai.

 • Goodbye teacher:

⇒ Tạm biệt thầy/ cô giáo.

 • See you soon!

⇒ Hẹn gặp lại!

Khi bạn nắm vững những mẫu câu tiếng Anh theo chủ đề trường học mà chúng tôi vừa tổng hợp, chắc chắn khối lượng từ vựng tiếng Anh theo chủ đề trường học của bạn cũng sẽ được tăng lên đáng kể. Ngoài ra, bạn có thể nâng cao kiến thức tiếng Anh bằng phương pháp luyện tiếng Anh online hiệu quả.

Hy vọng qua bài viết này, bạn sẽ tự tin hơn khi giao tiếp tiếng Anh với học trò và giáo viên của mình.

Leave a Reply