Tổng hợp mạo từ trong ngữ pháp tiếng Anh có thể bạn chưa biết

5 (100%) 1 vote

Mạo từ là một trong những kiến thức ngữ pháp tiếng Anh khá thú vị khi chúng ta học ngoại ngữ.

Bạn có bao giờ sử dụng mạo từ nhưng không hiểu chức năng của nó như thế nào không ?

Mạo từ là một trong những kiến thức ngữ pháp tiếng Anh khá thú vị mà chúng ta sẽ được tìm hiểu trong phương pháp học tiếng Anh online tại bài viết này nhé.

Xem thêm:

1. Định nghĩa Mạo từ trong ngữ pháp tiếng Anh

Trong ngữ pháp tiếng Anh, mạo từ được dùng trước danh từ và cho biết danh từ ấy đề cập đến một đối tượng xác định và không xác định.

Mạo từ bao gồm 3 loại và được phân chia như sau:

 • Mạo từ xác định ( Definite article): the

Chúng ta thường dùng “the” khi danh từ chỉ đối tượng được cả người nói và người nghe đều biết rõ đối tượng đó.

 • Mạo từ bất định ( Indefinite article): a, an

Chúng ta dùng mạo từ bất định a, am để đề cập đến một đối tượng chung hoặc chưa xác định

 • Mạo từ zero (Zero article): Thương áp dụng cho danh từ không đếm được và danh từ đếm được ở dạng số nhiều như coffee, tea, people,..

Trong ngữ pháp tiếng Anh, mạo từ không phải là một từ riêng biệt, chúng ta có thể xem nó như một bộ phận của tính từ dùng để bổ nghĩa. Nó là từ chỉ đơn vị ( cái, con, chiếc,..)

2. Cách sử dụng mạo từ trong ngữ pháp tiếng Anh

a. Mạo từ bất định ( Indefinite articles)

 

6 trường hợp sử dụng mạo từ không xác định trong ngữ pháp tiếng Anh nhé.

 • Trường hợp 1: Mạo từ không xác định dùng trước danh từ đếm được số ít, khi danh từ đó chưa được xác định, ‘an’ dùng cho danh từ bắt đầu bằng nguyên âm (u,e,o,a,i)

Ví dụ: a book, a table, an apple)

 • Trường hợp 2: Mạo từ không xác định dùng khi đối tượng được nhắc đến lần đầu tiên.

Ví dụ: We have just bought a new car.

 • Trường hợp 3: Mạo từ không xác định dùng với các danh từ chỉ nghề nghiệp.

Ví dụ: My mother is a nurse.

 • Trường hợp 4: Mạo từ không xác định dùng trong một số cụm từ chỉ số lượng.

Ví dụ: a couple, a lot, a little, a few, a dozen

 • Trường hợp 5:Mạo từ không xác định dùng trong các câu cảm thán với cấu trúc what khi dừng từ đếm được ở số ít.

Ví dụ: What a beautiful dress!

 • Trường hợp 6: Mạo từ không xác định dùng với họ của một người để chỉ người xa lạ.

Ví dụ: A Smith phoned you when you were out.

b. Mạo từ xác định ( Definite article)

“ the” được dùng trước danh từ chỉ người, vật đã được xác định.

Chúng ta sẽ tìm hiểu những trường hợp mạo từ xác định thường gặp trong phương pháp học tiếng Anh online này nhé.

 • Trường hợp 1: Mạo từ “the” được dùng để diễn tả một hoặc nhiều người, vật khi cả người nói và người nghe đều biết đối tượng đó.

Ví dụ: Mom is in the garden

 • Trường hợp 2: Khi đối tượng được nhắc đến lần thứ hai

Ví dụ: We have just book a new book. The book is very interesting.

 • Trường hợp 3: Mạo từ dùng với đối tượng được nhắc đến lần đầu tiên nhưng cả người nói và người nghe đều biết đối tượng đó.

Ví dụ: Did you finish the book?

 • Trường hợp 4: Mạo từ được dùng với danh từ có duy nhất

Ví dụ: the moon, the sun,..

 • Trường hợp 5: Mạo từ được dùng khi danh từ được xác định bởi một cụm từ hoặc một mệnh đề theo sau nó.

Ví dụ: The girl who you met yesterday is my friend.

 • Trường hợp 6: Mạo từ được dùng với một tính từ đã được danh từ hóa từ tính từ để chỉ một tầng lớp người.

Ví dụ: In developed countries, the rich are getting richer and the poor are getting poorer.

 • Trường hợp 7: Mạo từ được dùng trong cấu trúc so sánh nhất, số từ thứ tự và cấu trúc the only + Noun.

Ví dụ: She is the tallest student in my class.

 • Trường hợp 8: Mạo từ được dùng với tên gọi của các tờ báo.

Ví dụ: The Daily New, The Wall Street, …

 • Trường hợp 9: Mạo từ được dùng với các danh từ chỉ nhạc cụ

Ví dụ: play the guitar, play the piano, …

 • Trường hợp 10: Mạo từ được dùng với tên nước số nhiều, đại dương, sông hồ, quần đảo, sa mạc, …(danh từ thuộc về địa lý)

Ví dụ: The United State, The Sahara desert, …

 • Trường hợp 11: Mạo từ đi cùng với họ của một người ở số nhiều để chỉ cả một gia đình.

Ví dụ: The Smith, the Kadarshians, …

 • Trường hợp 12: Mạo từ được dùng trước danh từ chỉ chủng loại, chủng loài.

Ví dụ: The whale is a mammal, not a fish.

c. Mạo từ rỗng

Cùng tìm hiểu 7 trường hợp sử dụng mạo từ rỗng trong ngữ pháp tiếng Anh nhé.

– Trường hợp 1:Khi một danh từ không đếm được ở số nhiều với nghĩa khái quát

Ví dụ: bread, potatoes can help you gain in weight.

 • Trường hợp 2: Dùng khi trong câu cảm thán với cấu trúc what khi danh từ theo sau là danh từ không đếm được hoặc danh từ đếm được số nhiều.

Ví dụ: What lovely music!

 • Trường hợp 3: Tên nước ở số ít, tên thành phố, đường phố, ngôn ngữ, sân bay, nhà ga, các bữa ăn, …

Ví dụ:

Vietnam is a beautiful country. (Việt Nam là một đất nước xinh đẹp)

New York, English, Incheon National Airport, dinner, breakfast, lunch, …

 • Trường hợp 4: Tên tạp chí

Ví dụ: Cosmopolitan magazine, Instyle magazine

 • Trường hợp 5: Các danh từ chỉ phương tiện giao thông.

Ví dụ: By air, by foot, by train, …

 • Trường hợp 6: Các môn thể thao.

Ví dụ: play football, play tennis, play volleyball, …

 • Trường hợp 7: Đối với các danh từ đã được bổ nghĩa bằng tính từ sở hữu.

Ví dụ: My car is over their.

d. Những trường hợp đặc biệt của mạo từ trong ngữ pháp tiếng Anh

Đây là điểm khác biệt khi trong câu có dùng mạo từ, bạn sẽ thấy nghĩa tiếng việt khác rất nhiều không không. Vì vậy, chúng ta cần hiểu hết kiến thức mạo từ để có thể sử dụng đúng ngữ pháp tiếng Anh.

Học cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh trên web là cách học tiếng Anh hiệu quả được rất nhiều bạn áp dụng. Quan trọng hết, chúng ta biết chọn lọc kiến thức để có thể học tiếng Anh online hiệu quả.

Đây là một trong những bài viết về kiến thức ngữ pháp tiếng Anh được nhiều bạn quan tâm vì trong tiếng Anh, chúng ta thường sử dụng kiến thức này rất nhiều. Hãy xem qua tổng quan về kiến thức mạo từ của bài viết này để có thể nắm vững kiến thức  trước khi bạn áp dụng vào thực tế nhé.

Hy vọng đây sẽ là cách học tiếng Anh hiệu quả giúp bạn nắm rõ kiến thức ngữ pháp tiếng Anh cần thiết mà bài viết mang đến cho bạn nhé.

Leave a Reply